Изборник Затворити

Стално стручно усавршавање у нашој школи

Тим за професионални развој организовао је за наставнике у нашој школи предавање на тему „Правилници о сталном стручном усавршавању“. Циљ предавања је био да се наставници упознају са Првилницима и питањима од значаја за њихов професионални развој.

У професионални развој наставника и стручних сарадника спада и стално стручно усавршавање, развијање компетенција ради бољег обављања посла, унапређивања нивоа постигнућа ученика. Потребе и приоритете школа планира на основу резултата самовредновања квалитета рада установе, личних приоритета наставника као и на основу извештаја о остварености стандарда постигнућа, задовољства родитеља и ученика.

Овом приликом наставници су упознати са Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставаника, васпитача и стручних сарадника и са Правилником о стручном усавршавању у нашој школи.

Стално стручно усавршавање остварује се различитим активностима наставника како у школи тако и ван школе. Наставник и стручни сарадник дужан је да у току пет година оствари најмање 100 сати из различитих облика стручног усавршавања. У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник имају 64 сати годишње различитих облика стручног усавршавања – 20 сата право на плаћено одсуство ван установе ради похађања одобрених скупова и програма, а 44 сата предузима установа у оквиру својих развојних активности. 

У нашој школи се успешно спроводи стручно усавршавање. Организујемо бројне радионице, угледне часове, предавања, трибине, семинаре. Осим организације у нашој школи, укључујемо се и у стручне скупове, трибине, семинаре и предавања ван школе.