Изборник Затворити

Инклузивно образовање у пракси

Тим за инклузивно образовање наше школе одржаo je интерни семинар на тему „Инклузивно образовање у пракси“ за професоре наше школе. Семинар је имао циљ да пружи одговоре на нека практична питања везано за инклузију и израду индивидуалног образовног плана. Професори су упознати са новим Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, новим обрасцима и начином њиховог попуњавања. Представљени су примери попуњених образаца за израду ИОП-а и дати одговори на нека општа питања и упутство како да се прилагоди начин рада потребама сваког детета.

Сва деца имају једнака права на образовање и како деца најбоље уче уз своје вршњаке на овом семинару сазнали смо како прилагодити наставу различитим физичким и интелектуалним способностима ученика у оквиру одељења у коме само један ученика ради по посебном плану, ИОП-у, а да то не ремети ток наставног процеса за друге ученике и како укључити све и омогућити напредовање сваког појединца.  

Овај семинар је само почетак унапређења нашег рада у овој области са циљем да свој деци пружимо једнаке могућности за напредовање у складу са њиховим индивидуалним потребама.