Изборник Затворити

Међупредметне компетенције

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва одржао је интерно предавање за наставнике наше школе на тему „Међупредметне компетенције“ са циљем да своје колеге упознају са значајем развоја међупредметних кометенција кроз свакодневни рад. 

Тим је упознао наставнике са међупредметним компетенцијама и примерима како их кроз свакодневни рад могу развијати како би  ученике припремили за изазове који их очекују у реалном свету рада, образовања и каријере, а то ће свакако допринети и професионалном развоју самих наставника. 

Циљ је је да се живот у школи не своди само на учење наставног градива, већ на развијање компетенције за сналажење у различитим животним ситуацијама, решавање проблема, укључивање у друштвене токове, запошљавање, а тиме и припрема за целоживотно учење. Зато се ради на развијању међупредметних компетенција, подразумевајући и предузетничке компетенције како би ученици испробавали реалне животне ситуације и свет рада и како би школу доживели као најбољу припрему за живот. На тај начин ученици доживљавају школу као институцију која је отворена за сва њихова питања и недоумице и која их подстиче на размишљање и рад у складу са њиховим интересовањима и способностима.