Изборник Затворити

ДРУГИ ПРОЈЕКАТ СРПСКО-НЕМАЧКЕ САРАДЊЕ („BMEL 2“): СТРУЧНА И ПРАКТИЧНА ОБУКА НАКОН ЗАВРШЕНОГ ОБРАЗОВАЊА У ШУМАРСКОМ СЕКТОРУ СРБИЈЕ

Пројекат „BMEL 2“ званично је почео 8. новембра 2017. године. Конзорцијум UNIQUE & HessenForst из СР Немачке изабран је и за други пројекат GFA/BMEL, а један од учесника српске делегације је и наша школа, поред Шумарског факултета, ЈП „Војводинашуме“ и ЈП “Србијашуме“.

Тема пројекта су различити аспекти сектора шумарства: будућа организација Коморе инжењера шумарства, елементи вертикалног усвршавања од завршеног формалног образовања, преко стажирања све до стручног усавршавања након формалног образовања. Пројекат обухвата и образовање за три главне категорије људи који учествују у пословима који су везани за газдовање шумама (инжењери, техничари и шумски радници).

Након бројних састанака, радионица као и два студијска путовања у ЈP HessenForst – тренинг центар Weilburg, одржан је завршни састанак пројектних радних група пројекта 26. и 27. јуна 2019. године у наставно-научној бази Шумарског факултета на Гочу. Нашу школу представљали су директор школе Биљана Ковачевић и наставник стручних предмета Горан Симић. Сврха састанка је презентација, дискусија и преглед резултата пројекта и поређење са индикаторима дефинисаним за пројекат. Посебно смо поносни што су многи наши бивши ученици реализатори на пројекту, пре свега Ненад Петровић, професор Шумарског факултета и носилац пројекта за Србију, као и Александар Ждињак, студент генерације на Шумарском факултету и запослен у ЈП“Војводинашуме“.