Изборник Затворити

Организовање и остваривање наставе у 2. полугодишту школске 2020/21. године

Изменама календара образовно-васпитног рада за средње школе прописано је да се зимски распуст завршава 15. јануара 2021. године и да друго полугодиште почиње у понедељак 18. јануара 2021. године. Настава почиње у понедељак 18. јануара са шумарском и дрвопрерађивачком струком у преподневној смени, а прехрамбеном струком у послеподневној смени.

Настава на почетку 2. полугодишта реализоваће на исти начин као и у 1. полугодишту, по комбинованом моделу уз примену свих епидемиолошких мера. Подсећамо да комбинована настава подразумева да су ученици подељени у групе, једне недеље прате наставу у школи, друге недеље прате наставу онлајн, часови трају 30 минута. Сваке недеље групе се ротирају, а промена смене врши се на две недеље.

 Молимо све да се током боравка у просторијама школе придржавају препорука везаних за мере заштите здравља ученика и запослених!