Изборник Затворити

Оператер за израду намештаја

Образовни профил Оператер за израду намештаја је настао по иновативном моделу образовања, кроз приватно-јавно партнерство компанија и школе и то на иницијативу компанија, а све у циљу решавања проблема недостатка кадрова.

Иновативност се огледа у томе што су компаније учествовале у креирању наставних планова и програма стручних предмета и оне обезбеђују реализацију практичне наставе у својим погонима (у првом разреду два дана, а у другом и трећем разреду три дана седмично). На тај начин оне преузимају велики део одговорности за исходе учења.

У прва два разреда ученици стичу вештине и знања за израду намештаја, а у трећем разреду се опредељују за једну од три изборне технологије, тако да постоје три излаза: столар, тапетар и лакирер.

Сви који успешно заврше образовање могу очекивати запослење у једној од ових компанија или наставити даље образовање на високим школама струковних студија.

Наставни план можете преузети на ОВОМ линку.