Изборник Затворити

Ванредно школовање

За УПИС је потребно донети следећа документа:

  • сведочанства-оверене фотокопије
  • диплома-оверена фотокопија
  • извод из матичне књиге рођених
  • држављанство

Испитни рокови су: октобар, јануар, април, јун и август.

Приликом потписивања уговора плаћа се прва рата школарине.

Уплате се врше на жиро-рачун школе: 840-1209666-94.

Кандидати могу бити уписани на:

  • доквалификацију (уколико је завршена трогодишња школа а кандидат жели да заврши 4 степен)
  • преквалификацију (уколико је кандидат завршио 3. степен једног смера а хтео би да заврши други смер истог степена или има 4. степен а хтео би да заврши други смер истог степена)
  • специјализацију (уколико кандидат има завршен 3. степен или 4. степен и две године искуства на тим пословима)

Испитна питања:

  • Распоред консултација за ванредне ученике (доквалификација, преквалификација) можете преузети ОВДЕ