Изборник Затворити

Месар

  • Припрема за рад и спровођење хигијенских, заштитних и еколошких мера у месарској производњи
  • Производња меса
  • Обрада меса
  • Прерада меса
  • Продаја меса и планирање и организовање послова у сопственој месари

По завршетку школовања месари се могу запослити на многим радним местима од обраде, преко прераде меса и производње различите палете готових производа до њиховог пласмана. Радна места овог профила повезана су са малим и великим кланицама, деликатесом у маркетима као и продаја меса, планирање и организовање послова у сопственој месари
По успешном завршеном школовању могуће је напредовање у струци кроз специјалистичке програме за профил месар као и кроз Више струковне школе.
Наставни план можете преузети на ОВОМ линку.