Изборник Затворити

Пољопривредни техничар

Организује и надгледа производњу биљних култура: ратарских, воћарских, виноградарских и производњу и узгој домаћих животиња. Ради и у другим гранама пољопривредне производње – пчеларству, рибарству… Због велике разноврсности послова, пољопривредни техничар може обављати тзв. специјализоване послове: техничар-вртлар, техничар-сточар, техничар фитофармацеут (заштита биља). Раде на отвореном и затвореном простору. У раду користи различита хемијска средства за сузбијање штеточина, корова и болести и зато је потребно је да примењује мере заштите.
Пољопривредни техничари запошљавају се у биљној, сточарској или комбинованој производњи у пољопривредним предузећима, а могу радити и на приватним имањима. У послу могу напредовати до специјалиста за уже производно подручје, као и на руководећа места (организатори производње, пословође и сл).
По успешном завршеном школовању могуће је студирање на било ком факултету на ком кандидат положи пријемни испит, а првенствено на сродним као што су пољопривредни, ветеринарски…
Наставни план можете преузети на ОВОМ линку.