Изборник Затворити

Шумарски техничар

Прикупља податке о својствима шумског подручја, о биљном и животињском свету, а посебно о ретким, законом заштићеним врстама. Прати раст дрвећа, брине о њиховој заштити од болести и штеточина. Одређује и означава делове шуме који су предвиђени за сечу и за пошумљавање. Прорачунава количину дрва која ће се добити сечом, планира градњу шумских путева, прати и надгледа радове у шуми. Може обављати и нека лабораторијска испитивања и административне послове у шумарским газдинствима. Ради на терену, у природи, изложен различитим временским условима.
Занимање будућности, које ће вам омогућити рад у природи, могућност запослења у шумаријама, фирмама за подизање и одржавање паркова, или за прозводњу садног материјала. Основање властите фирме за рад у шумарству на пословима подизања, заштите и искоришћавања шума.
По успешном завршеном школовањау по тренутно важећем Закону о високом образовању, могуће је студирање на било ком факултету на ком кандидат положи пријемни испит.
Наставни план можете преузети на ОВОМ линку.