Изборник Затворити

Каријерно вођење и саветовање

На основу Закона о средњој школи („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018 – др. закон, члан 15), наша школа је израдила програм „Каријерно вођење и саветовање.“

Овај програм се реализује кроз наставне и ваннаставне активности, путем предавања, саветовања и разговора са ученицима, а саставни је део Школског програма. Овим путем наша школа пружа помоћ у виду предавања о професионалној оријентацији за подручја рада за која се образују ученици. По потреби, сарађује се са надлежним установама које се баве каријерним вођењем и саветовањем.

Циљ рада „Каријерног вођења и саветовања“ у средњој школи је подстицање професионалног развоја ученика и пружање помоћи појединцу да формира реалну слику о својим способностима, особинама личности, интересовањима и да у односу на садржај, услове и захтеве појединих образовних профила и занимања што успешније планира свој развој.

Оно што се постиже овим програмом  је да се ученик оспособи да сам планира, управља и води своју каријеру. Процес вођења каријере може да се подели у четири фазе, а модел којим се описују те фазе се зове ОМОТ модел. Од четири фазе, прве две се реализују у школи, а друге две самостално или са родитељима.

Прва фаза (О = особа) подразумева да ученик упознаје себе, процењује своје личне способности, интересовања, потребе и вредности путем попуњавања и анализе разних онлајн и папир-оловка тестова и радионица.

У другој фази (М = могућност) ученици сакупљају корисне информације и упознају се са могућностима запошљавања и образовања. У оквиру информисања о каријери предметни наставници уз редован програм из својих стручних области обавештавају о карактеристикама појединих занимања. Такође, ова фаза обухвата и презентацију виших школа и факултета.

Трећа фаза (О = одлучивање) се односи на доношење одлука везаних за каријеру, коју ученици самостално доносе уз помоћ родитеља.

У четвртој фази (Т = транзиција) ученик реализује своју одлуку, односно наставља школовање или се запошљава.

Тим за каријерно вођење и саветовање ученика чине:

 1. Сања Беднар, педагог
 2. Милана Лукић- координатор
 3. Тамара Милошевић, секретар
 4. Биљана Вученовић, професор
 5. Фрања Молнар, професор
 6. Зоран Мишчевић, представник локалне самоуправе
 7. Богдан Кавазовић, прeдстaвник сeкције дрвне индустрије
 8. Петар Боровић, представник фирме „Бореал“
 9. Жика Паунковић, представник месне индустрије „Недељковић“
 10. Синиша Недељковић, представник месне индустрије „Недељковић“

Куда после средње школе? Овде можете сазнати нешто више о могућностима за наставка школовања. Информишите се на време!

 1. Филозофски факултет у  Новом Саду – отворена врата и припремна настава
 2. Технолошки факултет Нови Сад – промо видео, еко-енергетско инжењерство, хемијско-процесно инжењерство, технологије конзервисане хране
 3. Пољопривредни факултет у Београду – презентација факултетаконкурс за основне студије и пријавни лист за конкурс, сајт факултета, фејсбук и инстаграм
 4. Пољопривредни факултет у Новом Саду, департман за сточарство-смер анимална производња
 5. Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ) у Београду 
 6. Факултет политичких наука Универзитет у Београдусоцијална политика и социјални рад, промотивни флајер 1, промотивни флајер 2
 7. Правни факултет у Новом Саду

Контактирајте чланове тима за сва додатна питања на мејл kvispsh@gmail.com. 

Oвде можете преузети материјал за каријерно информисање:

 1. Истраживање и планирање каријере
 2. Каријерне вештине
 3. Активно тражење посла

Виртуелном сајму образовања „На који ћеш факс“ можете приступити ОВДЕ