Изборник Затворити

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Заштита података о личности

Задужено лице: Тамара Милошевић – Секретар школе

Број телефона: 022/622-352

Мејл адреса: sekretarpsh@gmail.com