Изборник Затворити

Стручно усавршавање

Обука запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа у основном и средњем образовању

  • Упутство за пријаву на систем

  • Упутство за општи део обуке

  • Упутство за предметни део обуке

Након завршетка општег дела обуке, учесници обуке приступају одговарајућим предметним обукама. У техничком смислу, корисничко искуство у потпуности се надовезује на општи део обуке (изучавају се лекције, учествује се на форумима, предају се задаци и сл.).


Важне напомене:

Онлајн обука или обука на даљину састоји од: изучавања лекција, учествовања у форумима и решавања задатака. Није могуће завршити обуку ако се не прочитају све лекције и не ураде предвиђени задаци. Такође, није могуће прескакати делове обуке, јер је редослед обавезан и систем не допушта напредовање учесника обуке уколико се не заврши сваки претходни део.

Поштујте планирано време за обуку – општи део обуке траје једну недељу (седам дана) и исти је за све учеснике; и предметни део обуке траје једну недељу (седам дана). У том времену од две недеље (четрнаест дана) сваки учесник обуке треба да заврши све своје обавезе и да попуни, на крају, евалуациони лист.

У току сваке недеље, док траје обука, учесници могу изучавати лекције и радити задатке у било које време које им одговара, али све своје обавезе у вези са обуком ‒ треба да заврше за четрнаест дана од почетка обуке.

Учесници обуке треба да благовремено, односно свакодневно учествују у обуци, и у општем и у посебном делу онлајн обуке. Не треба да чекају последње дане обуке – због тога што ће једино тако модератори обуке моћи успешно да модерирају обуку (учествују у дискусијама на форуму, шаљу повратне информације о решеним задацима и сл.).

Обука неће почети за све наставнике у једној школи у исто време, јер су групе на обуци организоване по наставним предметима.

Директор школе и стручни сарадник решавају задатке само из општег дела обуке. Са предметним делом обуке ‒ они се једино упознају са садржајем (без решавања задатака) ‒ према распореду који школа буде добила од организатора семинара.

Без урађених задатака до временски предвиђеног краја обуке, учесници обуке не могу добити сертификат о савладаној обуци за примену образовних стандарда.

Онлајн обука доноси 16 сати стручног усавршавања полазницима који заврше своје обавезе до краја обуке, односно 16 бодова.