Изборник Затворити

Наставнички кутак

Обуке

Презентацију са обуке за коришћење и рад у есДневник систему можете преузети на ОВОМ линку.

Обрасци

Документи

Правилa понашања у школи можете преузети на ОВОМ линку.

Акциони план за унапређење квалитета образовно-васпитног рада школе можете преузети на ОВОМ линку.

Упуство за израду Акционог плана можете преузети на ОВОМ линку.

Школски развојни план за период од 2020-2025. год. можете преузети на ОВОМ линку.

Годишњи план рада школе 2023-24 можете преузети на ОВОМ линку.

Годишњи извештај рада школе можете преузети на ОВОМ линку.

Школски програм 2022-26.

План мера унапређивања ЛИНК.

Извештај о плану мера унапређивања ЛИНК..

Закон о средњем образовању и васпитању можете преузети на ОВОМ линку.

Закон о основама система образовања и васпитања можете преузети на ОВОМ линку.

Закон о дуалном образовању можете преузети на ОВОМ линку.

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању можете преузети на ОВОМ линку.

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика можете преузети на ОВОМ линку.

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање можете преузети на ОВОМ линку.

Наставне планове за све образовне профиле за које се настава изводи у нашој школи можете преузети на ОВОМ линку (.zip - архива).

Правилник о обављању друштвено-корисног рада, односно хуманитарног, можете преузети на ОВОМ линку.

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, можете преузети на ОВОМ линку.

Стручно усавршавање

Документ о планирању, праћењу и вредновању стручног усавршавања у установи и ван установе можете преузети на ОВОМ линку.

Правилник о бодовању активности интерног стручног усавршавања можете преузети на ОВОМ линку.

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника можете преузети на ОВОМ линку.

Интерни семинари

Материјал са семинара: Добра припрема за час - успешан час

Материјал са семинара: Методе у настави и како одржати добар час

Материјал са семинара: Стрес - Неминовност или избор?

Материјал са семинара: До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави

Материјал са семинара: Инклузивно образовање у пракси  -презентација и Приручник за планирање и писање ИОП-а.

Стандарди у образовању

Правилник о стандардима квалитета рада установе можете преузети на ОВОМ линку.

Општи стандарди постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средњег образовања:

О нивоима стандарда за средње образовање

Приручници за наставнике:

Примери добре праксе

Препоруке о томе шта би требало да садржи педагошка свеска можете преузети на ОВОМ линку.

Документацију о 13, на принципима активне наставе заснованих, најбољих и најуспешнијих часова виђених у огледним школама међу којима је изабран и час Биљане Девић, проф. наше школе, можете погледати на ОВОМ линку.

Стручна литература

Кодекс понашања

  • Кодекс понашања наставника можете погледати на ОВОЈ страници.

Правилник и Статут школе

  • Правилник можете погледати на OVOM linku.
  • Статут можете погледати на OVOM linku.

Правилник јавне набавке

  • Правилник јавне набавке можете погледати на ОВОМ линку.