Изборник Затворити

Светски дан шума

Светски дан шума 2012. године усвојила је Генерална скупштина Уједињених нација у циљу јачања свести заједнице о значају шума и како би се допринело њиховом очувању и одрживом управљању и обележава се 21. марта. Обележавањем овог датума сваке године подсећамо се на значај шума и очувања и унапређења шумских екосистема.

2021. године тема Дана шума је „Обнова шума: пут ка опоравку и благостању са циљем да се истакне важност oвих eкoсистeмa чиje уништaвaњe дoвoди у oпaснoст људскo здрaвљe и здрaвљe нaшe плaнeтe.

Наша школа  учествује у обележавању овог значајног датума од 2016. године. Стручно веће шумарске струке организује пригодне активности како би се развијала свест о значају шума најпре наших ученика, али и свест о потреби активног учешћа у друштвеним збивањима  у оквиру уже и шире заједнице. Као стручна школа имамо потребу и одговорност да иницирамо адекватне активности  и на тај начин дамо допринос у упућивању јавности  у овај глобални еколошки проблем.

Због тренутне епидемиолошке ситуације ове године нисмо у могућности да организујемо активности на терену и будемо пример у правилном поступању али можемо да се подсетимо путем фотографија како је то изгледало претходних година.