Изборник Затворити

Radionica „Jesen u šumama“

         Професорица Прехрамбено- шумарске и хемијске школе Марина Курсулић је 27.9.2022.  позвана да учествује у радионици

„ Јесен у шумама“ у одељењу  I-2  ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“ из Сремске Митровице.

Циљ ове радионице је  био да се ђаци првог разреда упознају са врстама шума и променама на шумском дрвећу  у јесен.

Материјал за рад:

Примери дрвећа, припремљени одштампани листићи  на коме су деца цртала врсте шумског дрвећа.

Радионицу  је водила  Марина Курсулић, а како су је прихватила деца говоре фотографије .