Изборник Затворити

Акција сакупљања жира

У оквиру дугогодишње сарадње између Шумског газдинства „Сремска Митровица“ и наше школе, изведена је и акција сакупљања жира храста лужњака. На територији Шумске управе „Кленак“, ученици школе (смер Шумарски техничар) у пратњи наставника (Драгана Костић, Миленко Вејновић, Горан Симић) сакупили су преко 350kg жира лужњака, економски најзначајније и највредније врсте дрвећа у нашој земљи, који ће се користити за обнављање храстових шума у Срему.