Изборник Затворити

Упис 2019/20.

Конкурсом за упис ученика у први разред средњих школа за школску 2019/20. годину, Прехрамбено-шумарска и хемијска школа Сремска Митровица предвидела је упис шест одељења у оквиру три подручја рада.

Широки спектар занимања из Конкурса, као и увођење нових смерова који ће функционисати по дуалном систему образовања, потврђују жељу наше школе да се у потпуности прилагоди потребама и захтевима привреде. Иницијатива за увођење нових образовних профила потекла је од компанија из окружења услед недостатка квалификоване радне снаге, а остварује се кроз партнерство школе и привреде, што представља кључ успеха дуалног образовања. Дуални модел стручног образовања подразумева да ученици по упису школе заснују и радни однос у компанијама које их, упоредо са школовањем за одређено занимање, оспособљавају знањем и вештинама потребним за практичан рад. У нашој школи себе могу пронаћи не само љубитељи „технике“, већ и они који имају дара за учење страних језика, комуникацију, креативност, тимски рад, вештине… Оваква образовна понуда покрива веома различита и разноврсна интересовања и склоности. На листи су занимања и за оне са одличним успехом и амбицијама за студирање, али и занимања за оне који имају просечан успех из основне школе и немају жеље или финансијских могућности за даље школовање, већ желе да што пре постану самостални.

Према конкурсу, Прехрамбено-шумарска и хемијска школа Ср. Митровица уписаће следеће образовне профиле:


ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Број ученика Дуално Шифра
Пољопривредни техничар 30 Не SMSM SD 4A03S
Прехрамбени техничар 30 Не SMSM SD 4A10S
Шумарски техничар 30 Не SMSM SD 4B02S
ТРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Број ученика Дуално Шифра
Оператер за израду намештаја 30 Да SMSM SD 3B20S
Месар 30 Да SMSM SD 3A28S